Migratie naar Magento 2 | Stappenplan

Door de aangekondigde end of life van Magento 1 in juni 2020, wordt je gedwongen na te denken over de toekomst van je webshop. Waar wil je staan over een jaar, over 5 jaar en waar moet de nieuwe webshop aan voldoen. Zo zijn er nog meer vragen welke je voor jezelf moet beantwoorden.
In dit artikel geven we je geen antwoord op deze vragen, maar helpen we je wel door meer inzicht te geven in het hele migratietraject van je webshop.

Voorbereiding migratie webshop

De eerste stap is direct een lastige, namelijk de keus voor het juiste CMS. De keus voor Magento 2 ligt voor de hand: je hebt al ervaring met Magento en daarnaast is Magento 1 een bewezen open source e-commerce platform. Eerder schreven we al over de voordelen van migratie naar Magento 2.

Hoe lang duurt een Migratie naar Magento 2

Vervolgens kijken we naar de huidige shop en situatie. Oftewel, we maken een migratieplan. Hierin beschrijven we alle processen, we analyseren je werkwijzen en je gegevens, kijken naar de inhoud, naar je orderproces: kortom de huidige situatie moet gedetailleerd uitgeschreven worden. Tevens houden we in deze fase, de voorbereiding, rekening met je wensen: waar kun je je huidige processen automatiseren of efficiënter maken, welke wensen heb je om je klanten beter van dienst te kunnen zijn, wat zijn de geluiden uit de markt, etc.
Wanneer dit alles is uitgeschreven (in een Backlog in de vorm van taken), kunnen we inschatten hoeveel handmatig werk er gedaan moet worden. Immers, je zult gebruik maken van bepaalde modules (third party), maar hebt waarschijnlijk ook de nodige eigen geschreven scripten, extensies en opmaak.
Hierna kan een inschatting gedaan worden van de uiteindelijke Go-live datum.

Test omgeving migratie Magento 2

Om de huidige website gewoon te laten doorlopen, installeren we de nieuwe Magento 2 shop op een testomgeving op een nieuwe server.

Installeren modules en eigen gemaakte koppelingen

Op deze testomgeving gaan we vervolgens de verschillende (third party) modules installeren (pushen en deployen).

Migratie data

Mogelijk de belangrijkste stap is het migreren van de data. Dit is een intensieve stap, waarbij al de data van je huidige CMS (bijv Magento 1) naar Magento 2 wordt gemigreerd. Er kan standaard al met behulp van de geautomatiseerde Data Migration Tool het nodige overgezet worden. Dit betreft echter enkel de standaard Magento mappen. Dit betekent dat er handmatig door een Magento developer zeker het nodige moet gebeuren. Denk hierbij aan modules, eigen geschreven scripts en codes, media, maar ook design als CSS, JavaScript, XML layouts, etc.

Ontwerpen design Magento 2

Er zijn standaard themes voor Magento 2, echter is een theme van Magento 1 niet compatibel met Magento 2. Dit heeft als consequentie dat je sowieso moet nadenken over een nieuw design wanneer je huidige CMS Magento 1 betreft. DigiBros kan je huidige Magento 1 theme proberen na te maken (look en feel), maar omdat een op een overzetten niet mogelijk is, adviseren we een nieuw design. Wanneer je echter voor een snelle migratie/ livegang kiest, kun je kijken naar een standaard Magento 2 theme.

Testen Magento 2

Nadat het design getest is, wordt het vizier al gericht op de nieuwe (live)site. Dit betekent dat de juiste hosting server opgezet en geoptimaliseerd moet worden. Na een database synchronisatie en het bijbehorende testen van die gemigreerde data kan de nieuwe webshop gelanceerd worden.

Lanceren nieuwe Magento 2 webshop

Bij deze laatste stap is het moment daar om alle inspanningen beloond te zien worden: de lancering van je nieuwe Magento 2 webshop. Natuurlijk streven we naar een minimale downtime (slechts enkele minuten) en met onze ervaring hebben we er alle vertrouwen in dat dit ook absoluut reëel is.

AFBEELDING

Migratie van Magento 1 naar Magento 2

Veel voorkomend is momenteel de migratie van Magento 1 naar Magento 2. De hierboven beschreven stappen komen daar uiteraard naar voren, maar kort samengevat ziet de migratie van Magento 1 naar Magento 2 er als volgt uit.

  • Voorbereiding

Voorafgaand aan de daadwerkelijke migratie ligt de voorbereiding. Deze fase is allesbepalend en nemen we uiterst serieus. We moeten de huidige werkwijzen in kaart brengen, processen, analyseren gegevens, inhoud, etc. Hierdoor kunnen we vooraf inschatten hoeveel handmatig werk er gedaan moet worden. Vervolgens beschrijven we de verschillende projecten (projectspecificaties) en maken we taken per project of proces.

  • Migratie

Magento 2 op een testomgeving installeren op een nieuwe server. Vervolgens de diverse extensies en modules installeren. Daarna volgt een data migratie en de content.
De niet standaard extensies of die extensies waar nog geen Magento 2 module voor is, moeten worden geschreven/ ontworpen.

  • Nazorg

Synchroniseren van de orderdata (historie) en klantgegevens en na live gang de controle houden op de migratie.

Goedkoop alternatief migreren naar Magento 2

In een eerder artikel schreven we al over de end of life van Magento 1. En alhoewel het duidelijk is dat wij oprecht geloven in Magento 2 als een waardige, zo niet beter, opvolger van Magento 1, wil dat niet zeggen dat wij niet inzien dat er een flink (en veelal onvoorzien) kostenplaatje hangt aan een dergelijke migratie.

Minimal Viable Product (MVP)

Om de kosten van het migratieproject te drukken, kan er gekozen worden om “enkel” de strikt noodzakelijke modules en data te migreren. We bouwen dan weliswaar ook een Magento 2 e-commerce platform, echter laten we de, voor deze fase, overbodige taken buiten beschouwing. Denk hierbij aan de eerder beschreven wensen uit de voorbereidingsfase.

De daadwerkelijk benodigde processen, modules en taken worden geïnstalleerd en getest. Dit noemen we een MVP (minimum viable product) van Magento 2. Belangrijk is dat een order geplaatst kan worden en het hele aankoopproces zonder enige concessies gedaan kan worden. Op deze manier ben je in staat om relatief snel live te kunnen op je nieuwe Magento 2 shop.

Gefaseerd uitbreiden naar gewenste webshop

Na het opleveren van de MVP, werken we verder aan de backlog. Bijkomend voordeel is dat je nu door ontwikkeld op basis van continu feedback van bezoekers/ klanten. Je meet je resultaten en stuurt op basis daarvan de nieuwe gewenste features aan die nog klaar staan in de backlog.

Benieuwd hoe het migratieproces voor jou webshop eruit gaat zien, welke mogelijkheden er zijn, wat de kosten zullen worden en hoe lang dit allemaal wel niet zal duren?
Neem vrijblijvend contact met ons op en laat ons je verrassen, we komen er vast uit.

Erik Post
Erik Post